Prezes: Paweł Śliwa

Naczelnik: Marcin Klimczyk

Zastępca Naczelnika: Piotr Łojek

Skarbnik: Sławomir Turek

Sekretarz: Michał Widlarz

Gospodarz: Grzegorz Turek

 

Komisja Rewizyjna:

Michał Bargiel

Marcin Targosz

Józef Koziel