Prezes: Rafał Kurek

Naczelnik: Szymon Latoń

Zastępca Naczelnika: Michał Kiebzak

Skarbnik: Paweł Jończyk

Sekretarz: Krzysztof Jędrzejowski

Kronikarz: Piotr Klag

Gospodarz: Ryszard Sroka

Członek: Kaczor Mariusz

 

Komisja Rewizyjna:

Jan Hodurek

Stanisław Kania

Stanisław Sroka