Prezes: Bogdan Kurowski

Naczelnik: Jacek Kurek

Zastępca Naczelnika: Tadeusz Bylica

Skarbnik: Maciej Cięciel

Sekretarz: Andrzej Pułka

Kronikarz: Eugeniusz Łopata

Członek: Witold Grabowski

Członek: Janusz Pyrtek

Członek: Piotr Bylica

 

Komisja Rewizyjna:

Stanisław Szczurek

Krzysztof Woźnica

Tadeusz Pułka