Prezes: Bogdan Kurowski

Naczelnik: Jacek Kurek

Zastępca Naczelnika: Piotr Bylica

Skarbnik: Maciej Cięciel

Sekretarz: Andrzej Pułka

Kronikarz: Andrzej Kowalczyk

Gospodarz: Tadeusz Bylica

Członek: Witold Grabowski

Członek: Tomasz Powroźnik

 

 

Komisja Rewizyjna:

Krystian Szczurek

Mateusz Babicki

Konrad Włodarczyk