Prezes: Edward Mroczek

Zastępca Prezesa: Janusz Starzec

Naczelnik: Mirosław Dybeł

Zastępca Naczelnika: Jarosław Szafraniec

Skarbnik: Tadeusz Kaczor

Sekretarz: Grzegorz Sowiźrał

Gospodarz: Dominik Kaczor

Kronikarz: Paweł Mirek

 

Komisja Rewizyjna:

Stanisław Burda

Stanisław Dziuba

Tadeusz Wilk