Prezes: Edward Mroczek

Zastępca Prezesa: Janusz Starzec

Naczelnik: Mirosław Dybeł

Zastępca Naczelnika: Paweł Mirek

Skarbnik: Tadeusz Kaczor

Sekretarz: Piotr Burda

Gospodarz: Dominik Kaczor

Kronikarz: Kamil Szafraniec

 

Komisja Rewizyjna:

Stanisław Burda

Stanisław Dziuba

Michał Maślanka