Prezes: Adam Golonka

Naczelnik: Bartłomiej Golonka

Zastępca Naczelnika: Jakub Bigaj

Skarbnik: Jakub Sroka

Sekretarz: Patryk Postawa

Członek: Jan Golonka

 

Komisja Rewizyjna:

Stanisław Głuc

Stefan Golonka

Tomasz Dobosz